Enviro får uppföljningsorder på 0,1 MSEK från internationell däcktillverkare

2018-04-26

Enviro har fått en uppföljningsorder på EnviroCB från en internationell däcktillverkare. Ordern är företagets enskilt största hittills och ordervärdet uppgår till drygt 100 000 SEK. Intäkterna förväntas inkomma Q2 2018.

– Jämfört med den första leveransen är ordervolymen nu betydligt större. Kunden är en global producent av däck och gummiapplikationer, säger Thomas Sörensson, vd på Enviro.

Den internationella däcktillverken lade en första order i början av året efter grundliga materialtester. Det återvunna materialet som levereras ska användas till solida däck som produceras i Sri Lanka.

– Att få en betydligt större uppföljningsorder visar på materialets kvalitet och marknadens behov av återvunnen kimrök. Detta är en av flera stora producenter av solida däck där vi ser ett ökande intresse utöver de däcktillverkare vi tidigare fått positiva besked från, säger Thomas Sörensson, vd på Enviro.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733-14 97 00, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Scandinavian Enviro Systems AB Regnbågsgatan 8C 417 55 Göteborg info@envirosystems.se www.envirosystems.se Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 16.45 CET.

« Tillbaka till pressreleaser