Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – september 2019

2019-11-21

Enviro skriver två term sheets med partner i USA

Tredje kvartalet 2019

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,2 (0,3) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,2 (-8,9) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (-0,07) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -8,9 (-6,3) MSEK
 • Bolaget tecknar term sheet med TreadCraft Carbon LLC avseende anläggning för utvinning av kimrök, olja och stål ur uttjänta fordonsdäck
 • Enviro kommer att starta ett helägt holdingbolag i USA som ett led i etableringen av lokala anläggningar
 • Bolaget tecknar ytterligare term sheet med TreadCraft Carbon LLC, nu avseende villkor för licensavtal
 • Enviro tar fram finansieringslösning för anläggningar baserat på internationell företagsobligation
 • Bolaget tillförs cirka 48,6 MSEK före emissionskostnader genom inlösen av teckningsoptioner (TO2)

Perioden januari – september 2019

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,5 (0,9) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -31,7 (-28,0) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,10 (-0,23) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -29,0 (-19,6) MSEK
 • Trelleborg Lanka lägger en serieorder till ett årsvärde på cirka 180.000 EUR
 • Elysium ApS (som är en möjlig kandidat till att bli ett joint venture med Enviro som delägare) tecknar ett hyresavtal i Danmark avseende en anläggning i Nyborg.
 • En livscykelanalys (LCA) över Enviros återvunna kimrök konstaterar att dess framställande sparar cirka 80% CO2-utsläpp jämfört med produktion av jungfrulig kimrök

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Inga händelser att rapportera

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, ca@mangold.se, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2019 kl. 08:15 CET.

« Tillbaka till pressreleaser