Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – september 2017

2017-11-10

Tilldelning för Enviro i kinesisk statlig upphandlingsprocess

Tredje kvartalet 2017

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,2 (0,0) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,4 (-6,2) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 (-0,13) SEK
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -6,2(-2,4) MSEK.
 • Bolaget har framgångsrikt tillsammans med ÅF slutfört arbetet med en Basic Design
 • Ny COO Olov Ershag ersätter bolagets nuvarande tekniska chef Elisabeth Gustafsson och har rekryterats internt
 • MoU (Memorandum of Understanding) har förlängts med Kina och Chile

Perioden januari – september 2017

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,4 (0,2) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -28,7 (-21,8) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,25 (-0,47) SEK
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -24,3 (-19,4) MSEK
 • Konstaterande att bolagets renade pyrolysolja håller så hög kvalitet att den kan användas som bränsle i dieselmotordrivna kraftverk
 • Användande av Enviros material i miljögummi ökar hos Volvo Cars
 • Ytterligare en global däckproducent bekräftar, efter tester, att Enviros kimrök presterar på nivå med jungfrulig kimrök
 • Bolagets återvunna kimrök tas in i packningar till vattenrör hos Alvenius Industrier AB

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Enviro får tilldelning av kinesisk myndighet till att slutföra förhandlingar med Vanlead Group avseende en däckåtervinningsanläggning i Guangdong, Kin

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: 46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: 46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017 kl. 08.45 CET.

« Tillbaka till pressreleaser