Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – september 2016

2016-11-09

Genomförande av övertecknad företrädesemission

Tredje kvartalet 2016

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,0 (0,2) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,2 (-5,9) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,13 (-0,13) SEK.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -2,4 (-8,0) MSEK.
 • En övertecknad företrädesemission på 52,4 MSEK har genomförts med likvid i oktober 2016.
 • Besked att patentansökan för APR godkänts
 • Konstaterande att Enviros återvunna olja innehåller upp till 79% bio-olja
 • Beviljat projektstöd på cirka 1 MSEK från den chilenska staten till att etablera en Basic Design
 • Nominering till Årets Återvinningsanläggning i Swedish Recycling Award

Januari – september 2016

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,5) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -21,7 (-19,0) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,47 (-0,64) SEK.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -19,5 (-21,7) MSEK.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Inkommen likviditet från företrädesemission

« Tillbaka till pressreleaser