Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – mars 2017

2017-05-04

Memorandum of Understanding (MoU) med ledande kinesisk däckproducent

Första kvartalet 2017

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,0) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,8 (-7,5) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 (-0,16) SEK.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -11,3 (-8,6) MSEK.
 • Undertecknande av 2 MoU:er med en ledande kinesisk däckproducent avseende anläggningsförsäljning, den ena avseende en anläggning och den andra avseende att framtida Joint Venture för senare anläggningsförsäljningar
 • Positivt besked från ytterligare en global däckproducent efter tester av bolagets återvunna kimrök
 • Bolagets återvunna kimrök tas in i packningar till vattenrör
 • Godkänt EU-varumärke
 • Inval av 2 nya styrelsemedlemmar med anledning av Pegroco Venture AB’s inträde som största aktieägare
 • Anställning av försäljningschef med start 2017-06-01

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Konstaterande att bolagets återvunna pyrolysolja håller så hög kvalitet att den kan användas som bränsle i dieselmotordrivna kraftverk

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: 46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: 46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 11.45 CET.

« Tillbaka till pressreleaser