Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – juni 2018

2018-08-24

MoU med dansk partner

Andra kvartalet 2018

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,4 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,0 (-9,5) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 (-0,08) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -7,9 (-6,7) MSEK
 • Tecknande av MoU med Treadcraft Limited avseende en anläggning i NewYork State, USA
 • Tecknande av MoU med Windspace A/S avseende en anläggning i Danmark
 • Nya lokala regler förhindrar bolagets projekt i Guangzhou, Kina
 • Ytterligare internationell däcktillverkare bekräftar positiva testresultat med EnviroCBTM
 • Kvalitetsjubileum: över 40 miljoner komponenter har levererats till Volvo Cars innehållande Enviros återvunna kimrök
 • Stärkande av kapitalet genom en genomförd och ytterligare en beslutad kvittningsemission på totalt 5,5 MSEK
 • Uppföljningsorder till ett ordervärde av 0,1 MSEK på Enviros återvunna kimrök från internationell däcktillverkare
 • Ett existerande lån på 4,5 MSEK hos extern långivare övertas av Pegroco Holding AB och förlängts till slutet av året
 • Pegroco Holding AB har gradvis minskat sitt ägande i bolaget under perioden

Perioden januari-juni 2018

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,6 (0,3) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,0 (-19,3) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,16 (-0,17) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -13,3 (-18,1) MSEK
 • Tecknande av MoU med ArticCan Energy Services Inc. avseende en anläggning i Kanada
 • Kimröksorder från en internationell däcktillverkare
 • Säkrande av kortfristig finansiering på 7,5 MSEK från huvudägare i form av en kredit
 • Styrelseordföranden har avgått efter åtal för insiderbrott och har därefter frikänts
 • Uppsägande av nuvarande MoU i Chile

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Tecknande av HoA (Heads of Agreement) med tyska DHF Development angående potentiella projekt i Mellanöstern
 • Stärkande av kapitalet genom en genomförd och ytterligare en beslutad kvittningsemission på totalt 5,8 MSEK
 • Lån hos Pegroco Invest AB på 7,5 MSEK har förlängts till slutet på året

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733-14 97 00, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08.20 CET.

« Tillbaka till pressreleaser