Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – juni 2017

2017-08-31

Framgångsrikt avslut på Enviros Basic Design i samarbete med ÅF

Andra kvartalet 2017

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,1 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -9,5 (-8,1) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 (-0,17) SEK.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -6,7 (-8,4) MSEK.
 • Konstaterande att bolagets renade pyrolysolja håller så hög kvalitet att den kan användas som bränsle i dieselmotordrivna kraftverk
 • Användande av Enviros material i miljögummi ökar hos Volvo Cars
 • Försäljningschef Fredrik Olofsson har påbörjat sin anställning 2017-06-01

Perioden januari – juni 2017

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,3 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,3 (-15,5) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,17 (-0,33) SEK.
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -18,1 (-17,0) MSEK.
 • Undertecknande av 2 MoU:er med en ledande kinesisk däckproducent avseende anläggningsförsäljning, den ena avseende en anläggning och den andra avseende ett framtida Joint Venture för senare anläggningsförsäljningar
 • Ytterligare en global däckproducent bekräftar, efter tester, att Enviros kimrök presterar på nivå med jungfrulig kimrök.
 • Bolagets återvunna kimrök tas in i packningar till vattenrör hos Alvenius Industrier AB
 • Godkänt EU-varumärke
 • Inval av 2 nya styrelsemedlemmar med anledning av Pegroco Venture AB’s inträde som största aktieägare

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Ny COO Olov Ershag ersätter bolagets nuvarande tekniska chef Elisabeth Gustafsson och har rekryterats internt
 • Bolaget har framgångsrikt tillsammans med ÅF slutfört arbetet med en Basic Design

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, tel: 46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, styrelseordförande, tel: 46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 08.45 CET.

« Tillbaka till pressreleaser