Delårsrapport januari-mars 2016

2016-05-18

Första leveransavtalet med vår återvunna kimrök har tecknats

Första kvartalet 2016

  • Periodens nettoomsättning uppgick till 0,0 (0,1) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,5 (-6,7) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,16 (-0,32) SEK.
  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till -8,6 (-8,1) MSEK.
  • Leveransavtal tecknat med AnVa Polytech gällande kimrök avsett för deras produktion av chassipluggar till Volvo Cars
  • Test av kimröksåtervinning av chilenska gruvdäck med positivt resultat
  • Thomas Sörensson har tillträtt som CEO
  • Urban Folcker har tillträtt som CFO

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

  • I anläggningen i Åsensbruk har vi verifierat samtliga viktiga tekniska lösningar inför försäljning av anläggningar.
  • Besök av H.M. Konung Carl XVI Gustaf på anläggningen i Åsensbruk

« Tillbaka till pressreleaser