Delårsrapport januari-mars 2015

2015-04-28

Första kvartalet 2015

  • Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK
  • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,32 (-0,26) SEK
  • Koncernens räntenetto stärktes till -0,4 (-1,1) MSEK
  • Beslut om, under förutsättning av stämmans godkännande, genomförande av företrädesemission genom units om 63,5 MSEK bestående av aktier och teckningsoptioner om 14,5 MSEK
  • Anläggningsförsäljning till Kina för vilken LOI tidigare tecknats genomförs ej
  • Enviro erhåller stöd från Nordiska Projektexportfonden för fortsatt etablering i Chile
  • Leveransavtal tecknat med Stena Recycling gällande producerad olja i Åsensbruk

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Samarbetsavtal tecknade med två gruvbolag i Chile gällande utformning av affärsmodell för återvinning av däck

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2015-04-28, kl 14:15.

« Tillbaka till pressreleaser