Delårsrapport januari – juni 2015

2015-08-20

Första långtidstestning av kimrök genomförd

Andra kvartalet 2015

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,4 (-5,1) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,30 (-0,27) SEK.
 • Kassaflödet före förändring av rörelsekapital men efter investeringar förbättrades till -6,4 (-9,9) MSEK.
 • Företrädesemission slutfördes under juni som genererade likvida medel om 44,7 MSEK efter emissionskostnader.
 • Samarbetsavtal tecknades med två gruvbolag i Chile gällande utformning av affärsmodell för återvinning av däck.
 • Samarbetsavtal tecknades med världsledande däcktillverkare gällande testning av kimrök utvunna från däck för gruvmaskiner för användning i framtida produktion av nya däck.
 • Flertalet visningar för anläggningsintressenter genomfördes under kvartalet för aktörer från bland annat England, Italien och Sydafrika.

Januari – juni 2015

 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -13,1 (-9,0) MSEK.
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,62 (-0,53) SEK.
 • Koncernens räntenetto stärktes till -0,8 (-2,1) MSEK.
 • Kassaflödet före förändring av rörelsekapital men efter investeringar förbättrades till -14,2 (-17,6) MSEK.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Långtidstestning av en gummiprodukt baserad på Enviros kimrök har genomförts med positiva resultat. Testet utgör det första av fyra tester som utgör ett sista tekniskt verifieringssteg av dess egenskaper för leverans till fordonsindustrin.

Delårsrapporten publiceras i sin helhet på bolagets hemsida www.envirosystems.se

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande 2015-08-20 kl 07:00

« Tillbaka till pressreleaser