Beslut om konvertering av konvertibellån

2014-07-01

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) har den 1 juli beslutat att påkalla konvertering av de konvertibellån som emitterades i juni 2012 och som löpt med en årsränta om STIBOR 30-dagarsränta med tillägg om tre procent. Som en följd av beslutet kommer antalet aktier öka med 875 490 aktier och aktiekapitalet med 35 018 kr när ärendet är slutregistrerat hos berörda instanser. Aktierna konverteras till en kurs om 9,14 kr varför totalt Eget kapital ökar med drygt 8 MSEK och koncernens kortfristiga skulder minskar med samma belopp.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Hugo Grauers gata 3 B

411 33 Göteborg

Tel: 031-799 07 20 (växel)

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2014-07-01, kl 17:30


« Tillbaka till pressreleaser