Avsiktsförklaring om försäljning och drift av produktionsanläggning tecknad med kinesiskt bolag

2014-05-15

Scandinavian Enviro Systems har tecknat en avsiktsförklaring med ett kinesiskt företag om försäljning och drift av en anläggning för produktion av kimrök, olja, gas och stål genom återvinning av fordonsdäck. Anläggningen ska baseras på Scandinavian Enviro Systems egenutvecklade pyrolysteknik som är patenterad i 19 länder och nå en kapacitet på 30 000 ton per år.

Av förhandlingstekniska skäl kan Scandinavian Enviro Systems ännu inte offentliggöra namnet på det kinesiska företaget eller potentiellt ordervärde. Av legala och tekniska skäl kommer SES äga en minoritetsandel i fabriken.

– Denna avsiktsförklaring med ett kinesiskt bolag är en mycket viktig milstolpe för Scandinavian Enviro Systems. Den visar att vår affärsidé att sälja färdiga produktionsanläggningar för återvinning av fordonsdäck är rätt väg för att nå ut med vår patenterade teknik på den internationella marknaden, säger Scandinavian Enviro Systems vd Martin Hagbyhn.

– Det är dessutom spännande att det beställande bolaget är baserat i Kina som utgör en mycket stor marknad med stora utmaningar inom miljöområdet. Blir beställaren nöjd med den första anläggningen ligger det i planerna att bygga fler fabriker i Kina. Vi tror att detta samarbete kommer att öka kännedomen om fördelarna med vår teknik och därmed leda till ytterligare affärer i Kina och övriga Asien, fortsätter Martin Hagbyhn.

Med anledning av denna nyhet har styrelsen för Scandinavian Enviro Systems beslutat att förlänga teckningstiden i pågående nyemissioner från den 20 maj till och med den 23 maj.

Scandinavian Enviro Systems patenterade pyrolysteknik - Carbonize by Forced Convection (CFC) - gör det möjligt att återvinna alla ämnen i ett fordonsdäck; kol i form av kimrök, olja, gas och stål. Förutom att främja miljön skapar återvinning med CFC-teknik ett stort värde i form av högkvalitativa ämnen som kan användas i nyproduktion. Bolaget kommer att noteras på Nasdaq OMX First North i juni under förutsättning att ansökan om listning godkänns enligt plan.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se
Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Hugo Grauers gata 3 B
411 33 Göteborg
Tel: 031-799 07 20 (växel)

« Tillbaka till pressreleaser