Avsiktsförklaring i Kina fullföljs ej

2015-01-05

Den avsiktsförklaring som tecknades i maj mellan Scandinavian Enviro Systems (Enviro) och en kinesisk kund gällande försäljning av en anläggning baserad på Enviros teknologi har avslutats utan att parterna nått en slutlig överenskommelse.

Enviro tecknade i maj en avsiktsförklaring gällande försäljning av en anläggning baserad på företagets patent med en potentiell kund i Kina. Ambitionen var att sälja en anläggning med kapacitet att bearbeta 30 000 ton däck per år. Den höga volatilitet som kännetecknat oljemarknaden under hösten har dock skapat ett osäkerhetsmoment för kunden. Detta har medfört att parterna nu enats om att avbryta förhandlingarna.

-Det är självklart tråkigt att vi inte kunnat komma vidare i denna avtalsförhandling. Volatiliteten, mer än oljeprisets nivå i sig, har skapat en osäkerhet för kunden vilket vi måste ha förståelse för. I takt med att stabiliteten återkommer kvarstår ju dock det underliggande behovet av lösningar för hantering av uttjänta däck samt potentialen i att erbjuda återvunnen kimrök till gummiindustrin. Vi fortsätter nu vårt fokus på de diskussioner och förhandlingar vi för med andra parter, säger Martin Hagbyhn VD Scandinavian Enviro Systems.

Enviro fortsätter arbetet att sälja nyckelfärdiga anläggningar baserad på företagets teknologi. Diskussionerna har kommit längst med potentiella kunder i framförallt Chile, Polen och England. Diskussioner förs också med andra intressenter i Kina.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Hagbyhn, VD, Tel: +46 (0)733-76 57 00, martin.hagbyhn@envirosystems.se

Stig-Arne Blom, Styrelseordförande, +46 (0)705-25 16 15, stigarne@blom.pp.se

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C

417 55 Göteborg

info@envirosystems.se

www.envirosystems.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 2015-01-05, kl 15:00

« Tillbaka till pressreleaser