Återvunnen kimrök från Enviro införs i kundspecifik gummiblandning från Trelleborg Mixing Forsheda

2020-11-11

Återvunnen kimrök från Scandinavian Enviro Systems (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) kommer att införas i en kundspecifik gummiblandning som levereras av Trelleborg Mixing Forsheda. Introduktionen innebär att Enviros kimrök tar steget in i ett nytt segment och sker till en följd av framgångsrika produktionstester och ett långvarigt samarbete mellan parterna. Volymer och tidpunkter för kommande leveranser återstår att fastställa.

Trelleborg Mixing Forsheda tillverkar gummiblandningar till olika aktörer inom gummiindustrin och avser nu att helt ersätta jungfrulig kimrök med återvunnen kimrök från Enviro (Recovered Carbon Black, rCB) i en av sina kundspecifika gummiblandningar.

– En övergång till återvunnen kimrök som ger gummiblandningen samma eller bättre prestanda än när jungfrulig kimrök används, ligger i linje med Trelleborgs uppsatta mål kring att reducera utsläppen av CO2 (GWP) både från företagets processer och produkter, säger Carl Cumming, Material Development Manager på Trelleborg Mixing Forsheda AB, och fortsätter:

– Detta är bara en av flera åtgärder som lanseras inom Trelleborg för att reducera negativ klimatpåverkan och ligga i framkant avseende introduktion av återvunna och hållbara råmaterial inom gummiindustrin.

Återvunnen kimrök har mot bakgrund av klimat- och miljöfrågornas ökande aktualitet kommit att användas inom allt fler applikationer inom gummiindustrin och Enviros återvunna kimrök har sedan tidigare introducerats som ersättning för jungfrulig kimrök i tätningar, packningar, pluggar och solida däck.

Enviro har också levererat återvunnen kimrök till Trelleborg Lanka för användning vid framställning av solida däck. Både Trelleborg Lanka och Trelleborg Mixing Forsheda ingår i industrikoncernen Trelleborg som är en av världens största producenter av industrigummi. Att Trelleborg Mixing Forsheda introducerar Enviros återvunna kimrök, rCB, i en ny applikation inom gummiindustrin innebär att Enviros rCB nu börjar användas inom ett för Enviro helt nytt marknadssegment.

– Att ersätta fossil jungfrulig kimrök med återvunnen kimrök ger kraftigt reducerade utsläpp av CO2 (GWP), närmare 2000 kilo CO2 per ton återvunnen kimrök, vilket är en viktig målsättning för gummiindustrin. Vi har länge arbetat med Trelleborg Mixing Forsheda för att introducera Enviros rCB och det är mycket tillfredsställande att vår återvunna kimrök nu kan introduceras inom ytterligare segment, säger Fredrik Olofsson, säljchef på Enviro.

Enviro har utvecklat en världsledande teknologi för återvinning av uttjänta fordonsdäck som innebär att strategiska och ändliga resurser som olja, stål och kimrök kan återvinnas. Genom att använda återvunnen kimrök istället för jungfrulig kimrök vid framställning av nya däck och gummikomponenter kan utsläppen av klimatpåverkande koldioxid minska kraftigt samtidigt som återvinningen av övriga ingående resurser innebär ytterligare minskad miljöbelastning. Enligt en livscykelanalys, LCA, gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet, kan användning av återvunnen kimrök leda till mellan 79 och 84 procent lägre utsläpp av växthusgasen koldioxid jämfört med produktion och användning av jungfrulig kimrök.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 (0)8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Tillbaka till pressreleaser