Placeholder text, shift-click to edit

Stål

Stålet som återvinns i Enviros återvinningsprocess uppgår till cirka 14 procent av den totala outputen från en batch.

Stålet kommer främst från armeringen i däcken. Under efterbehandlingen av kimröken separeras stål från kol. Stålet säljs som stålavfall av hög kvalitet.

Stålavfall står för cirka 37 procent av råvaran som används vid tillverkning av nytt stål, men mängden varierar över tid, beroende på prissvängningar i järnmalm. Italien är Europas största konsument av stålavfall med en förbrukning på 20,8 miljoner ton per år. Sverige förbrukade 2 miljoner ton stålavfall 2012. Priset på stålavfall har stigit med tiden och anses nu vara en relativt värdefull vara. Priset på stålavfall korrelerar med efterfrågan på nytt stål. Infrastrukturprojekt i utvecklingsländer är den främsta källan till ökad efterfrågan.

Placeholder text, shift-click to edit

Contact Us

We would love to hear from you! Please fill out the form and we will shortly be in touch with you.