Varje anläggning har en minimumkapacitet på 30 000 ton uttjänta däck om året

Placeholder text, shift-click to edit

Ledande global position med en banbrytande teknologi

Fundamentet för Enviros framgång

Modulariserad och standardiserad konstruktionsteknik möjliggör kortare ledtider och begränsar risken för varje anläggning. Planering och upprättande av en anläggning, inkörning och driftstart blir effektiv och möjliggör att tiden till full drift förkortas.

Modularisering

Enviros strategi innefattar ett modul-och standardiseringsbaserat tankesätt i allt från konstruktion till leveranskedja, installation, byggnad och konstruktion. Definierbara moduler och standarder begränsar ledtider och risker i varje fas.

Skalbarhet

Tack vare standardiseringsstrategin kan Enviro effektivt kopiera anläggningens implementationsfaser och driva flera projekt parallellt. Alla system, partners och processer är valda utifrån en skalbarhetsstrategi och med industriellt tänk.

Industrialisering

I varje aspekt av industrialiseringen av en anläggning implementerar Enviro standarder som garanterar säkerhet, kvalitet och miljö. Ett utbildningsprogram håller på att utvecklas med en simulator, som förbereder operatörerna innan varje anläggning går i drift. Ytterligare träningsprogram vid befintliga anläggningar har också utvecklats.

Rendering av hur en anläggning i Uddevalla kan se ut. Den visades den 1 oktober 2021 som ett exempel under samrådsmötet med länsstyrelsen och Uddevalla kommun.

Platsval och kriterier

En process för att välja plats för anläggningar förbereds som täcker alla aspekter av mark, tillstånd, byggande, material och andra praktiska frågor. Innan dess har en kommersiell bedömning gjorts, utvärderats och jämförts med konkurrenskraftiga alternativ. Logistik som närhet till internationella flygplatser, hamnar, tåglastningsstationer och vägar utvärderas. Tillgänglighet av kvalificerad arbetskraft och kommunikation samt potentiella samhälls- och universitetssamarbeten och synergier är ytterligare aspekter som beaktas vid platsval.

Basic Design på Svan 3, den nya generationens anläggningar, baserad på teknik och erfarenheter med en hög kontrollnivå och leveranser av rCB, olja och stål till kommersiella kunder.

Toppmodern och bästa tillgängliga teknik

Enviro har de senaste 20 åren plus utvecklat en teknik som uppfyller alla marknadskravsaspekter. Säkerhet och miljö är kärnan i vår strategi, teknik och verksamhet. Vi har förberett Enviros plattform för att sätta standarden för en typ av hållbar teknik och se till att de lösningar vi tillhandahåller överträffar våra intressenters förväntningar. Vårt mål är att erbjuda bästa tillgängliga tekniken inom våra verksamhetsområden.

Industriell leveranskedja

För att fullt ut kapitalisera på den konstruktionsmässiga grund Enviro skapat avser vi inrätta en leverantörskedja baserad på strategiska partnerskap, som nyttjar en industrialiserad leveranskedja med standardiserad utrustning, tillverkning och transportprocesser.

Med en transparent plan för våra framtida krav kan vi tillsammans med utvalda leverantörer skapa den bästa möjliga lösningen för att möta kvalitet, tid och kostnad. Våra leverantörspartners kommer att väljas utifrån ett teknik- och kompetensperspektiv samt deras förståelse och bidrag till Enviros vision.

 • Standardiserat anläggningsteknologikoncept.
 • Standardiserat koncept för byggnad och layout.
 • Centraliserad data- och dokumentationshantering i Siemens COMOS.
 • Definierad och väl förberedd process och dokumentation för tillstånd.
 • Utvalda strategiska leverantörspartners.
 • Kompetent och rutinerat anläggningsteam.
 • Standardiserad process för utförande av anläggningar.
 • Standardiserat och väldokumenterat träningspaket med simulator.
 • Standardiserad start- och driftsprocess.
 • Standardiserad service- och underhållsstrategi.

Åsensbruk – anläggning som drivs sedan 2012

I Åsensbruk, Sverige, har Enviro drivit en anläggning sedan 2012 från vilken kommersiella leveranser av rCB till exempelvis bilindustrin har gjorts. Anläggningen fungerar som en kombinerad produktions-, FoU- och valideringsenhet.

Möjliggör hållbarhet för industrier inom kimrök-, olje- och kemiindustrin

 • Alla anläggningar kommer att följa nödvändig tillståndsprocess.
 • Möter industridirektivet 2010/75/EU – avseende utsläpp från industri.
 • Alla anläggningar är certifierade enligt ISO 9000/14000.
 • Varje anläggning kommer att certifieras enligt ISCC EU/Plus.
 • Allt återvunnet material följer REACH -direktivet.

Scandinavian Enviro Systems nyckelfaktorer för framgång