Placeholder text, shift-click to edit

Gas

Gasen som produceras i CFC-processen omfattar cirka 10 procent av den totala outputen som återvinns per batch.

Gasen genererar energi motsvarande 1 600 kWh per ton uttjänta däck. Vi använder denna återvunna energikälla vid torkning av den återvunna kimröken. Den kan också användas för kraftproduktion beroende på marknadsförhållanden.