Placeholder text, shift-click to edit

EnviroCB – Återvunnen kimrök

Högkvalitativ återvunnen kimrök från uttjänta däck

Enviro återvinner värdefull kimrök (rCB) från uttjänta däck. Däckets komposition av material definierar egenskaperna hos den återvunna kimröken. Enviros teknik har varit konsekvent i kvalitet sedan 2016 och ersätter uppemot 100 procent av jungfrulig kimrök (vCB) i olika gummiapplikationer. Idag använder till och med Michelin det återvunna materialet i racingdäck, bland annat i MotoE-serien. Den återvunna kimröken innehåller även mindre polycykliska aromatiska kolväten, PAH, än fossil kimrök.

Återvunnen kimrök från Enviro

 • Fungerar utmärkt för substitution av vCB upp till 100 procent i många applikationer. Alla typer av gummiapplikationer, däck, plast och pigment.
 • Konceptvalidering: flera köpare som Anva Polytech, Trelleborg, Hexpol och Michelin.
 • Vår patenterade teknik säkerställer hög och jämn kvalitet.
 • Fullständig analys enligt ASTM per batch (COA per batch).
 • Förpackningstyp: Storsäckar, bulk och eventuellt small bags (smältbara).

Fördel jämfört med jungfrulig kimrök

 • Ingen koppling till oljepriset.
 • Extremt lågt PAH-innehåll.
 • Extremt lågt koldioxidavtryck (+90 procent CO2 reduktion jämfört med fossil kimrök).
 • Långfristiga prisavtal (fasta eller knutna till annan vara).
 • First mover advantage – möjlighet att säkra stora volymer via off-take.
 • Kontinuerlig vidareutveckling av återvunna kimröken. Förbättrade dispergeringsegenskaper.

Den globala däcktillverkaren Michelin har presenterat ett hållbart racingdäck baserat på återvunnen kimrök från Scandinavian Enviro Systems. Däcket innehåller 46 procent förnybart och återvunnet material.

Som det första företaget i världen har Enviro fått ISCC-certifiering för återvunnen kimrök

Enligt ISCC-certiferingen innebär ett användande av återvunnen kimrök från Åsensbruk, jämfört med nyttjande av motsvarande mängd jungfrulig kimrök, en minskning av koldioxidutsläppen med hela 93 procent.

Användning av återvunnen kimrök

Kimrök är det första kommersiella nanomaterialet och finns i en mängd olika kvaliteter beroende på slutapplikationen. 90 procent av all kimrök som produceras används i gummiapplikationer där det fungerar som ett förstärkande fyllmedel. Dessutom används kimrök också som svart pigment i allt från plast till mascara. Kimrök är även elektriskt ledande och kan därför användas för att hantera statisk elektricitet. Dessutom ger tillsatsen av kimrök UV-skydd till material och minskar behovet av UV-skyddande tillsatser. Enviros fokus är först och främst att återvinna kimrök för att användas som förstärkningsmedel i gummimaterial.

Enviro och Michelin

Däcktillverkaren Michelin har till MotoE World Cup-motorsportserien tagit fram ett nytt tävlingsdäck, som består av mellan 33 och 40 procent återvunnet material. Det nya och mer hållbara racingdäcket innehåller bland annat återvunnen kimrök som tillverkats med hjälp av Enviros återvinningsteknik för uttjänta däck.

Michelins nya racingdäck har bättre prestanda och mindre klimatpåverkan tack vare återvunnen kimrök från Enviro.

Den globala trenden mot förnybara material

Krav från ledande investerare på snabb omställning till hållbarhet tvingar däck- och gummiindustrin att agera och uppdatera strategier, lagkrav samt möta den allmänna opinionen. Alla drivkrafter är riktade i samma riktning. Däckföretag i världen står för 74 procent av kimröksförbrukningen (upp till 23 miljarder US-dollar)

Marknaden för kimrök

Den globala efterfrågan på kimrök uppskattas till 16,5 miljoner ton för 2021. Det uppskattade värdet endast för däckproducenterna är cirka 23 miljarder USD och de förbrukar cirka 74 % av all kimrök. Varje fullskalig Enviro-anläggning producerar cirka 9 000 ton rCB per år.

Marknaden för kimrök förväntas växa med 8,8 % per år med ett marknadsvärde på 30 miljarder USD år 2023.

Efterfrågan på rCB överstiger utbudet

 • Uppskattad substitutionsgrad på 38 procent (jungfrulig kimrök) motsvarar >800 fullskaliga anläggningar
 • 160 fullskaliga anläggningar behövs för att nå en marknadsandel på 20 procent

Marknadsstorlek. Prognoserad global konsumtion av kimrök 2018–2023 (miljarder USD).

Contact Us

We would love to hear from you! Please fill out the form and we will shortly be in touch with you.