”Värdefullt att kungen bekräftar vår internationella potential”

Hans Majestät Konungens besök på Enviros återvinningsanläggning i Åsensbruk blev en stor bekräftelse av både miljöteknologin och företagets internationella potential.

– Det är en stor ära och viktig milstolpe för oss att Hans Majestät besöker vår anläggning och uttryckligen tror på verksamheten. Kungen har ett stort engagemang för miljöfrågor och är en utmärkt ambassadör för både svensk industri och miljöteknik på den internationella arenan, säger Thomas Sörensson, vd på Enviro.

Under besöket visade Hans Majestät stort intresse för företagets unika återvinningsprocess att från bildäck ta tillvara kimrök, olja, gas och metall för att sedan återintroducera varorna till kommersiell användning i industrin. Hans Majestät uttryckte särskilt intresse för den stora internationella potentialen.

– Det är en anläggning som kan bidra till miljöförbättringar och utveckling i andra delar av världen och där Sverige kan vara delaktiga. Jag ser det här som en stor möjlighet för olika platser i världen, säger Hans Majestät Konungen till Radio P4 Väst i samband med besöket.

Läs hela pressmeddelandet här

« Se alla nyheter