Thomas Sörensson, vd för Enviro, hur var din senaste resa till Chile?

– Det var en händelserik resa som bland annat bestod av besök hos Miljöministeriet och möten med landets tre största gruvbolag. Som om inte det vore nog fick vi även ett slutgiltigt positivt beslut om projektstöd på 1MSEK från den chilenska staten genom CORFO för att ta fram en Basic design på en återvinningsanläggning.

Hur kommer det sig att den chilenska marknaden är så intresserad av Enviros återvinningslösning?

– Enviro har en längre tid etablerat kontakter och relationer med ansvariga myndigheter, investerare och gruvbolag i Chile. Efter Kung Carl XVI Gustafs besök på anläggningen i Åsensbruk tidigare i år blev vi inbjudna till president Bachelets statsbesök för att presentera den patenterade tekniken. Chile har ett växande miljöproblem med ett stort antal kasserade däck och de ser vilken stor nytta vår återvinningslösning kan göra.

Hur ser situationen ut just nu i Chile?

– Projektstödet från staten är självklart ett stort steg framåt. Och samtidigt som landets gruvindustri ser att de kan ha stor användning av tekniken så förs diskussioner med flera gummiproducenter som just nu genomför tester av den återvunna kimröken. Sedan träffade jag högsta chefen för återvinning inom Miljöministeriet som är mycket positiv till tekniken för återvinning av kasserade däck.

Vad är nästa steg?

– Under hösten inleds arbetet med en Basic design vilket sedan kan användas som ansökningsunderlag för en komplett återvinningsanläggning. Parallellt förs diskussioner med både potentiella investerare och flera gummiproducenter, och våra samarbeten med gruvbolagen Antofagasta Minerals och Anglo American fortsätter. Sammanfattningsvis ser Enviros framtid i Chile ljus ut.

« Se alla nyheter