Stort intresse från internationella däck- och gummiindustrin på Recovered Carbon Black Conference

Fredrik Olofsson, säljchef Enviro.

Michelin, Continental och Hexpol var några av de internationella aktörerna från däck- och gummiindustrin som deltog i Recovered Carbon Black Conference – den första internationella konferensen helt inriktad på rCB. En av konferensens höjdpunkter var Elysium Nordics presentation av anläggningsprojektet som drivs av Windspace A/S och Enviro i Danmark.

– Vi presenterade de framsteg vi gör i anläggningsprojektet, var i projektet vi befinner oss just nu och hur vi som investerare med fokus på klimatet ser på den stora potentialen som finns i rCB. Vi fick väldigt positiv respons och presentationen resulterade även i intressanta diskussioner om pyrolys-teknologins enorma potential i Europa, säger Jens Elton Andersen, CEO och partner WindSpace och Elysium Nordic.

Även Enviros säljchef Fredrik Olofsson var en av talarna på konferensen och presenterade Enviros pågående diskussioner om kommersiella åtaganden från däck- och gummiindustrin samt om att utöka den globala produktionskapaciteten av rCB.

– Jag fokuserade på de framsteg vi gör med att introducera EnviroCB som en självklar del av produktionen i däck- och gummiindustrin, och hur vi arbetar med att möta den ständigt växande efterfrågan på rCB genom att bygga ut produktionskapaciteten.

Förutom aktörer inom rCB-segmentet och internationella däck- och gummiaktörer deltog även de största producenterna av jungfrulig kimrök på konferensen. De visade stort intresse både för rCB som produkt och de olika kommersiella frågeställningarna som finns.

– Gemensamt för bolagen från däck- och gummiindustrin var att alla uttalade tydliga strategier kring introduktion av rCB i produktionsprocessen. Vi hade flera intressanta diskussioner och möten med dessa bolag under konferensen, säger Fredrik Olofsson.

Enviros presentation från Recovered Carbon Black Conference

Elysium Nordics presentation från Recovered Carbon Black Conference

« Se alla nyheter