Stort intresse för Enviro på Carbon Black World 2018

Enviro deltog 24–26 september som sponsorer vid Carbon Black World 2018 i Düsseldorf, Tyskland. Carbon Black World arrangeras för kimröksindustrin runt om i världen vart annat år. Under de tre dagarna hölls ett flertal aktiviteter på temat materialåtervinning från uttjänta däck och annat gummi.

– De senaste veckorna har vi fått erfara hur snabbt utvecklingen sker inom vår bransch och hur väl positionerade Enviro är. Resursoptimering blir allt viktigare i makroperspektivet och de industrier som driver kimröksmarknaden. Exempel på detta är kraftigt ökat fokus på hållbarhet från däckindustrin som står för ca 70 procent av all konsumtion av kimrök globalt, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

– Däckindustrin drivs till största delen av den växande fordonsbranschen och de omställningar mot hållbarhet som den genomgår. Utöver detta implementeras mycket strikta regelverk kring energianvändning och utsläpp från kimröksindustrin av myndigheter på marknader som USA, Kina och Indien. Under Carbon Black World redovisades flera exempel från USA där stora investeringar framtvingats parallellt med viten, i både Kina och Indien har produktionsenheter tvingats stänga.

Sammantaget tyder signalerna från flera av källorna att marknaden beräknas växa framöver och att den tillkommande produktionskapaciteten i form av investeringar inte kommer att möta efterfrågan.

– Intresset för oss som arbetar inom återvunnen råvara var mycket stort och det är tydligt att branschen nu ser Enviro som ett av flera reella alternativ. Birla Carbons COO John Loudermilk slog fast att detta är den enskild största pågående förändringen i branschen och lyfte fram vikten av hållbarhet som konkurrensmedel och disruptiva teknologier som avgörande för långsiktig framgång.

– Vi summerar dagarna inspirerade av alla positiva signaler från marknaden, kunder och potentiella samarbetspartners och med en full agenda de kommande månaderna, säger Thomas Sörensson.

« Se alla nyheter