Scandinavian Enviro Systems har utsett Mangold till ny likviditetsgarant

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Mangold Fondkommission AB om tjänsten som likviditetsgarant. Mangold Fondkommission AB agerar likviditetsgarant från och med den 1 oktober 2016. Likviditetsgarantiavtalet med Erik Penser Bank AB upphörde därmed per den 1 oktober 2016.

« Se alla nyheter