Scandinavian Enviro Systems bjuder in till investerarevent

Scandinavian Enviro Systems (”Enviro” eller ”Bolaget”) medverkar på investerarevent i Stockholm och bjuder härmed in aktieägare och intressenter.

I samband med Enviros kommande företrädesemission kommer Bolaget att medverka på ett investerarevent i Stockholm. Investerareventet hålls tillsammans med Mangold, som agerar finansiell rådgivare i samband med kommande företrädesemission, den 5 december 2018.

Scandinavian Enviro Systems kommer att presentera och besvara frågor, samt bjuda på lättare mat och dryck. På eventet kommer även ett annat bolag att medverka. Enviro bjuder härmed in aktieägare och intressenter. Se nedan för information om hur anmälan sker:

Kvällsträff i Stockholm

Datum: Onsdag 5 december 2018
Tid: 18:30-20:00
Plats: Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23.
För anmälan: enviro@mangold.se

Kort om Scandinavian Enviro Systems

Enviro är ett bolag som utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där gas som genereras i processen värmer däcken i en syrefri miljö. Detta möjliggör att däckens material kan sönderdelas och återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gasen används för att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål återvinns. Produkterna säljs på marknaden för att återanvändas i nya produkter och hjälpa kunderna nå sina hållbarhetsmål. Genom att återvinna värdefulla råvaror minskas behovet av fossila resurser. Bolaget avser etablera och driva lönsamma anläggningar baserat på den patenterade teknologin internationellt som ägare eller delägare.

För mer information, vänligen besök bolagets hemsida envirosystems.se.

Mangold Fondkommission AB, tel. +46 (0)8 5030 1550, är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

« Se alla nyheter