Riksdagsbesök hos Enviro

Riksdagsledamoten och ordföranden för Näringsutskottet Lars Hjälmered (M) besökte Enviros kontor i Göteborg i början av veckan. Hans samtal med vd Thomas Sörensson handlade bland annat om stöttning från statliga aktörer som Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit kring garanti- och finansieringsfrågor kan utvecklas för att främja svenska exportföretag.

– Vi diskuterade även styrmedel för att främja införandet av återvunna material i industrin och vikten av att gynna ny teknologi inom miljöområdet genom att exempelvis se över befintliga regelverk. Lars fann vår teknologi och internationella exportmöjligheter mycket intressanta, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Foto: Fredrik Wennerlund

« Se alla nyheter