Rapport från årsstämman

Intresset för Enviro växer i takt med bolagets kommersiella framsteg samt näringslivets allmänna utveckling mot en hållbar industri. Årsstämman var välbesökt och vd Thomas Sörensson pratade i sitt anförande om behovet av ökad aktivitet på politisk nivå både nationellt och internationellt för att minska CO2-utsläppen och förbrukningen av fossila ämnen, framförallt genom ökad resurs- och materialåtervinning.

Enviro har under våren samarbetat med flera aktörer inom däck- och gummiindustrin på både strategisk och detaljerad nivå för att ytterligare etablera den återvunna kimröken som ett värdefullt och tillväxtmässigt gångbart alternativ till nyproducerad kimrök. Enviro kan med sin patenterade teknik leverera kimrök av hög kvalitet och återinföra den till industrin. På så sätt ersätts jungfruligt material med återvunnen råvara vilket minskar behovet av olja med 1,5-2 kilo per producerat kilo kimrök.  

Ett antal besök av intressenter på anläggningen i Åsensbruk har resulterat i att diskussionerna om investering i nästa generations återvinningsanläggning intensifierats ytterligare. Med tanke på de allt högre krav som ställs på tillverkare av jungfrulig kimrök ligger Enviros affärsidé att sälja nyckelfärdiga anläggningar helt rätt i tiden. Behovet av ökad materialåtervinning och alternativ hantering av uttjänta däck stärker både marknadsposition och potential ytterligare.

Fokus ligger nu på att fortsätta konkretisera utvalda segment och kunder för den återvunna kimröken och att stärka grunden för en ökad efterfrågan på materialet i främst Sverige och Europa. Flera intressanta processer pågår vad gäller anläggningsförsäljning och målsättningen är att kunna ta flera steg vidare under sommaren och hösten.

« Se alla nyheter