Produktionstester med ny kimröksprodukt av internationell gummiproducent | Scandinavian Enviro Systems

Produktionstester med ny kimröksprodukt av internationell gummiproducent

Enviros nya kimröksprodukt, EnviroCB C550, har godkänts av en nordeuropeisk multinationell gummiproducentsom nu har lagt en mindre enskild order för att genomföra produktionstester med materialet.

– EnviroCB C550 kan ersätta jungfrulig kimrök med upp till 100 procent i ett nytt tillämpningsområde inom infrastruktur. Det betyder mycket att en internationell gummiproducent godkänner materialet och genomför produktionstester vilket även gynnar våra framtida anläggningsköpare, säger Thomas Sörenssons, vd Enviro.

EnviroCB C550 har flera egenskaper som lämpar sig bättre för vissa typer av gummiapplikationer än standardmaterialet EnviroCB P550. 

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2018 kl. 11.15 CET.

« Se alla nyheter