Produktionen växlar nu upp till treskift, rekryteringar klara

Enviros anläggning i Åsensbruk har åter startat upp produktionen, nu med drift i intermittent treskift. Ivan Nielsen och Johan Svensson välkomnas samtidigt som nya operatörer vilket innebär att två av de operatörstjänster som utlystes före sommaren är tillsatta.

– Våra nya medarbetare Ivan och Johan har båda gedigen industriell erfarenhet och vi hälsar dem varmt välkomna till teamet samtidigt som intervjuer för ytterligare ett antal tjänster pågår för fullt, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

För att öka produktionskapaciteten har återvinningsanläggningen i Åsensbruk nu infört treskift. Dessutom har installerade system driftsatts enligt den upptaktsplan som tidigare kommunicerats.

– Driftsättningen har gått bra och vi beräknar att fortsätta installera återstående system som planerat under hösten. Investeringarna avser både ytterligare verifiering av den teknologi som ska implementeras i kommande anläggningar och kapacitetshöjande åtgärder för att bättre möta den ökande efterfrågan på återvunnen kimrök fram till dess att nya anläggningar är i drift.

« Se alla nyheter