Priset på kimrök skjuter i höjden – nordamerikanska miljölagar orsaken

Jungfrulig kimrök ökar nu kraftigt i pris. Två av Nordamerikas ledande tillverkare av materialet höjde nyligen baspriserna på samtliga marknader i regionen, Birla Carbon höjer med $170 per ton och Cabot Corporation lägger till en råvaruavgift.

– Strängare miljö- och utsläppsregler påverkar kimröksindustrin, både i form av minskad materialtillgång och högre produktionskostnad. Eftersom vi arbetar med att återföra redan producerad kimrök till industrin påverkas Enviros produktion inte av utsläppsreglerna, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Efterfrågan på kimrök ökar totalt i världen men i Nordamerika följer inte materialtillgången längre samma kurva. Samtidigt ökar intresset för återvunnen kimrök, en marknad som beräknas vara värd närmare 500 miljoner dollar år 2023.

– Att prisbilden för jungfruligt material höjs gynnar lönsamheten för Enviros återvunna material eftersom vår råvarukostnad är låg. Det blir allt mer tydligt att de industrier som använder kimrök i sina produkter snart kommer behöva vända sig till andra alternativ, både av ekonomiska och miljömässiga orsaker.

« Se alla nyheter