Ny order på återvunnen kimrök från internationell däcktillverkare

En ledande däcktillverkare har lagt en första order på Enviros återvunna material, EnviroCB, för leverans omgående.

– Ordervolymen är till att börja med liten, men förväntas öka kraftigt över tid. Kunden är en global producent av däck- och gummiapplikationer och denna order avser industridäck, säger Thomas Sörensson, vd på Enviro.

Ordern kommer efter att den internationella däcktillverkaren gjort grundliga materialtester.

– Att det finns en ökad efterfrågan på återvunnet material som ersättning till jungfrulig kimrök är den viktigaste signalen från marknaden. Nu när vår orderstock ökar kan allt fler se fördelarna med Enviros patenterade teknik och de anläggningar vi säljer.

Det återvunna materialet som levereras ska användas till industridäck som produceras i Sri Lanka.

– Sri Lanka satsar på hög tillväxt inom gummiindustrin vilket gör landet till en mycket intressant marknad för oss, säger Thomas Sörensson, vd på Enviro.

 Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018 kl. 09.00 CET. 

« Se alla nyheter