Ny kvalitet kimrök ur sydamerikanska gruvdäck

Testerna på de sydamerikanska gruvdäck som Enviro genomfört visar nu att kimröken som utvinns håller industriell kvalitet. Kimrökens egenskaper ger dessutom vid handen att den är jämförbar med kvaliteten N330, vilket är en ny standardkvalitet för Enviro.

– Denna verifiering bekräftar värdet på de stora mängder gruvdäck som finns i Sydamerika. Dagens besked innebär att vi kommit ett steg närmare beslutet om en återvinningsanläggning i Chile. Dessutom kan vi ur gruvdäcken få fram en ny typ av kimrök än den vi tidigare utvunnit vilket rent generellt breddar Enviros affärsmöjligheter, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Läs hela pressmeddelandet här

« Se alla nyheter