Kvartalsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – mars 2021

Expansionsfasen tar vid.

Perioden januari – mars 2021

 • Periodens nettoomsättning uppgick till 4,7 (0,7) MSEK
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -12,1 (-11,7) MSEK
 • Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 (-0,03) SEK
 • Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -9,4 (-11,7) MSEK
 • Enviro får beställning på ingenjörstjänster från Michelin värda ca 4 MSEK
 • Enviro och Michelin undertecknar slutgiltiga avtal avseende strategiskt partnerskap
 • Enviro tillkännager fler detaljer avseende partnerskapsavtalen med Michelin
 • Godkännande av extra bolagsstämma avseende slutgiltiga avtal med Michelin

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Michelins nya racingdäck har bättre prestanda och mindre klimatpåverkan tack vare återvunnen kimrök från Enviro
 • Enviro stärker sitt kapital genom en riktad emission på 21,0 MSEK

Hela kvartalsrapporten hittar du på https://www.envirosystems.se/sv/investor/financial-information/.

Bilden visar en rendering av en återvinningsanläggning avsedd för att bearbeta 30.000 ton uttjänta däck/år.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.seär Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

  Denna information är sådan som Scandinavian Enviro Systems är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-20 14:15 CET.

  « Se alla nyheter