Incitament nyckeln till att återvinna med tillväxt

Hela världen letar efter tillväxtmöjligheter i en cirkulär ekonomi där återvinningsindustrin är en av de ledande parterna. Branschorganisationen Återvinningsindustriernas årsstämma hade också detta tema den 23 maj när representanter från bland annat riksdagen, Näringsdepartementet, Vinnova och Tillväxtverket samlades tillsammans med Enviro och ett antal svenska företag inom miljöteknik.

– Återvinningsindustrierna driver frågan om ökad materialåtervinning både nationellt och internationellt så det var ett viktigt sammanhang att delta i. Vi fick insikt i regeringens satsningar på hållbar produktion och hur Naturvårdsverket ser på cirkulär ekonomi som en nyckel för att uppnå Sveriges miljömål, säger Thomas Sörensson.

Cirkulär ekonomi uppstår inte utan incitament eller drivkrafter för industrin att arbeta mer aktivt med Eco-design och ersätta förgängligt material med återvunnen råvara i högre grad vilket också var det Thomas Sörensson talade om under årsstämman.

– Enviro ligger helt rätt i tiden med en verifierad återvinningsteknik och en industriell anläggning för produktion av sekundära råvaror. Genom tydliga internationella ambitioner erbjuder vi också ett alternativ i många olika länder som har större utmaningar än Sverige. Vi är en av flera aktörer inom svensk miljöteknik som med hjälp av Återvinningsindustrierna kan verka för en tillväxtmässigt gångbar cirkulär ekonomi.

« Se alla nyheter