Inbjudan till Enviros virtuella kapitalmarknadspresentation

Scandinavian Enviro Systems bjuder härmed in ägare samt representanter för kapitalmarknaden och media till en virtuell kapitalmarknadspresentation fredagen den 15 oktober 2021 mellan kl. 15.00 och 16.00. Vid presentationen medverkar Enviros vd Thomas Sörensson samt styrelseordförande Alf Blomqvist.

Vid presentationen kommer bolaget bland annat att ge en allmän uppdatering om hur arbetet med att etablera nya återvinningsanläggningar fortskrider samt berätta om hur bolaget bedömer att den globala marknaden för återvunnen kimrök samt pyrolysolja kommer att utvecklas. En sammanfattning av de viktigaste punkterna kommer att publiceras i form av en pressrelease i anslutning till publiceringen av presentationen.

Presentationen kommer att göras på engelska och webbsändas via https://www.youtube.com/watch?v=ja7vi8B2C24. Eftersom presentationerna är förinspelade kommer det inte att gå att ställa frågor under själva presentationen. Aktieägare och representanter för kapitalmarknaden samt media är välkomna att efter presentationen mejlledes ställa frågor till bolagets vd samt finanschef. Ett urval av frågorna kommer att besvaras och publiceras i efterhand på bolagets hemsida.

Datum och tid: 15 oktober, 15:00 till 16:00

Länk till webbsändningen.
Länk till Enviros Youtube.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Se alla nyheter