Filmklipp, kommuniké och presentationer från extra bolagsstämma 27 februari

En extra bolagsstämma i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) hölls på Hotell Kusten i Göteborg den 27 februari 2020. Vid stämman var cirka 15 procent av antalet röster representerade genom personlig närvaro och fullmakter.

I anslutning till stämman redogjorde Enviro Systems styrelseordförande Alf Blomqvist för utvecklingen på kapitalmarknaden där intresset för investeringar i clean-tech och hållbarhet ökat kraftigt mot bakgrund av bland annat klimatkrisen. Blomqvist redogjorde också för de strategiska prioriteringar och satsningar som Enviro nu gör för att bolaget på bästa sätt skall ta till vara de möjligheter som det ökade intresset för clean-tech och Enviros återvinningsteknologi innebär.

Se ordförande Alf Blomqvists presentation på Youtube.

Läs ordförande Alf Blomqvists presentation (pdf).

 

Enviros vd Thomas Sörensson presenterade företagets nuläge, kring bland annat förhandlingar, diskussioner och samarbeten.

Se vd Thomas Sörenssons presentation på Youtube.

Läs vd Thomas Sörenssons presentation (pdf).

 

Under Bolagsstämma hittar du protokoll och presentationer, film och pdf.

Länk till pressreleasen.

 

För mer information, vänligen kontakta     
Thomas Sörensson, vd, Tel: +46 (0) 735 10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO, Tel: +46 (0) 760 00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande, +46 (0) 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1k
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Se alla nyheter