Ett steg närmare Sydamerika

Enviro erhöll i slutet av 2015 ett större parti däckklipp av däck från grävmaskiner i Sydamerika. Leveransen är en del av arbetet att etablera en anläggning i Chile för återvinning av landets stora mängder uttjänta gruvdäck.

– Gruvdäck är större än vanliga fordonsdäck och de skiljer sig också åt rent innehållsmässigt. På grund av däckens storlek har vi behövt klippa ner dem till storlekar som passar vår process och teknik, säger Martin Hagbyhn, vd för Enviro.

Syftet med leveransen av gruvdäck från Chile har dels varit att kontrollera så att däcken kan bearbetas av Enviro, och dels att utvärdera däckens kvalitet och hur stor del av däcken som kan återanvändas.

– Vi har utfört test på däcken i tre separata omgångar och processen fungerar bra, vi har bara fått göra mindre anpassningar i körsättet. Nu ska vi utvärdera det utvunna materialet och då särskilt kimröken.

« Se alla nyheter