Enviros vd Thomas Sörensson föreläser på International Automobile Recycling Congress 11–13 mars 2020

Enviros CFO Urban Folcker och VD Thomas Sörensson.

Thomas Sörensson kommer presentera de många möjligheterna som Enviros teknologi ger bilindustrin på den internationella kongressen International Automobile Recycling Congress (IARC) i Geneve 11–13 mars 2020.

– Vi har bevisat att det finns bra återvunnet material att tillgå för fordonsindustrin i fyra år, sedan vi började ersätta jungfrulig kimrök i Volvo Cars komponenter. Nu handlar det om industrins vilja, kravställning på leverantörer och att gå från prat till handling, hur hållbara de egentligen vill vara, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.  

Bilindustrins största mässa med fokus på återvinning IARC samlar årligen mer än 250 beslutsfattare från bland annat biltillverkare, återvinningsindustrin och myndigheter för att diskutera fordonsindustrins utvecklingar och utmaningar gällande återvinning.

– De största fordonstillverkarna är på plats med nyckelpersoner inom våra intresseområden, dessa kommer jag träffa. Jämfört med några år sedan har vår position stärkts enormt tack vare att hållbarhet nu står i fokus och att däckbranschen aktivt kommunicerar mål om implementering av återvunnet material.

Enviros utvecklingsarbete med att återvinna kolfiber är en annan möjlighet för fordonsindustrin som Thomas Sörensson kommer berätta om under kongressen. Ett EU-direktiv från 2015 ställer krav på att minst 95 procent av att ett fordon ska kunna återvinnas vilket gör att biltillverkarna nu letar efter sätt att minska fordonsvikten.

– Ett sätt att minska vikten är kolfiber, och vi har gjort stora framsteg inom återvinning av kolfiber ur kompositmaterial. Vi förväntar oss att efterfrågan kommer öka och vi samarbetar med olika aktörer för att på sikt kunna etablera återvunnen kolfiber i nya applikationer i bland annat fordonsbranschen.

Läs mer om IARC

« Se alla nyheter