Enviros rCB sänker CO2-utsläpp med över 79 procent, bättre än tidigare uppskattningar

Diagrammet visar en jämförelse mellan jungfrulig CB och Enviros rCB avseende CO2-utsläpp. Thinkstep och Ecoinvent 3.5 är två olika globala databaser för LCA-data kopplat till specifika handelsvaror som båda, i detta fall, är jungfrulig CB för gummiapplikationer. 

Livscykelanalys av återvunnen kimrök

Enviros återvunna kimrök är bevisligen ett bra miljöval enligt en ny livscykelanalys, LCA, från IVL Svenska Miljöinstitutet. Återvunnen kimrök leder till 79-84 procent lägre CO2eq-utsläpp jämfört med att producera jungfrulig kimrök, vilket är betydligt bättre än tidigare uppskattningar på 60 procent.

– Det är fantastiskt hur stora miljövinster Enviros återvunna kimrök medför. Hela industrin letar efter material som sänker klimatpåverkan, så detta är väldigt goda nyheter både miljömässigt för industrin och i ekonomisk potential för Enviro, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med Enviro genomfört en livscykelanalys, LCA, av Enviros återvunna kimrök rCB, EnviroCB, och de andra material som utvinns med företagets pyrolysteknik – olja, stål och gas. Syftet är att ge en helhetsbild av materialens miljöpåverkan och resultatet visar bland annat att för varje kilo återvunnen kimrök som ersätter jungfrulig kimrök minskar de totala utsläppen med 1,43-2.00 kg CO2.

– Enviros återvunna kimrök ger däck-, gummi- och plastindustrin en fantastisk möjlighet att introducera ett cirkulärt material som kraftigt reducerar den globala miljöpåverkan. Även de andra återvunna materialen, olja, stål och gas, leder till ytterligare minskade utsläpp av växthusgaser.

Ett index som används är Global Warming Potential, GWP, som gör det möjligt att jämföra växthuseffekten för växthusgaser på en gemensam skala med den för koldioxid [se graf].

– Om de 9 000 ton återvunnen kimröken som en av Enviros fabriker producerar på ett år skulle ersätta jungfrulig kimrök blir utsläppsminskningen av växthusgaser 12 900-18 000 ton, vilket motsvarar över 40 000 flygresor från Stockholm till New York enkel resa (https://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/). Dessutom tillkommer utsläppsminskningar kopplade till återvunnen olja, gas och stål.

Hårdare miljölagstiftningar, producentansvar och en globalt pågående förflyttning till mer hållbar produktion gör att intresset växer både för Enviros rCB, EnviroCB, de andra återvunna materialen olja, stål och gas, samt hela Enviros anläggningsaffär.

–  Kimröksmarknaden förväntas växa med ca 8,8 procent per år framöver och efterfrågan på Enviros återvunna material ökar. Dessa två drivkrafter är grunden till Enviros förändrade affärsmodell som innebär delägarskap i framtida anläggningar, då kapitaliserar vi bäst på bolagets ledande position.

LCA, livscykelanalys, är en metod för att identifiera och mäta den totala miljöpåverkan under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshantering, inklusive transporter och energiåtgång i mellanleden. Enviro och IVL Svenska Miljöinstitutets LCA är genomförd enligt ISO 14040/14044 för livscykelanalys.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C 
417 55 Göteborg
info@envirosystems.se 
www.envirosystems.se

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 mars 2019 kl. 17.40 CEST.

« Se alla nyheter