Enviros nya patent stärker internationell position

Miljöteknikföretaget Enviro har fått ett nytt patent godkänt på teknologin för återvinning av uttjänta däck. Det nya patentet uppdaterar och förstärker det tidigare EHD-patentet som möjliggör förädling av utvunna kimröks- och oljeprodukter.

– Patentet har ett stort marknadsvärde eftersom det stärker vår långsiktiga och internationella konkurrenskraft. Det befäster även vår ledande position inom miljöteknikutveckling, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Läs hela pressmeddelandet här

 

« Se alla nyheter