Enviros ISCC-certifierade kimrök minskar CO2-utsläppen med 93 procent

Enviros ISCC-certifierade återvunna kimrök har hela 93 procent lägre CO2-påverkan än fossilt tillverkad kimrök. Flertalet stora däcktillverkare har det senaste året kommunicerat mycket högt uppsatta mål när det gäller ökat användande av återvunna material vilket talar till fördel för Enviro.

– Intresset för Enviros återvunna kimrök är stort från exempelvis däckbranschen. Vår nya planerade anläggning i Uddevalla kommer ISCC-certifieras och potentiellt kunna återvinna upp till 18 000 ton kimröksmaterial per år, vilket är en betydande möjlighet för däck- och gummibranschens aktörer att minska deras miljöpåverkan, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

I september 2021 erhöll Enviros återvunna olja och kimrök den internationella hållbarhetscertifieringen ISCC. Certifiering av en råvara eller produkt innebär att den erhåller en hållbarhetsdeklaration baserad på den totala energiåtgången för att framställa råvaran eller produkten genom hela kedjan.

Certifieringen för den återvunna kimröken är Enviro först i världen med, och en bekräftelse på de tidigare kommunicerade högre kommersiella värdena hos både kimröken och oljan.

Den växthusgasberäkning (Greenhouse Gas Protocol, GHG, calculation) enligt ISCC som genomförts* visar att Enviros återvunna kimrök, jämfört med nyttjande av motsvarande mängd fossil kimrök, minskar koldioxidutsläppen med hela 93 procent.

– Bara anläggningen i Uddevalla kan potentiellt utvinna 18 000 ton kimrök om året, vilket kommer innebära betydande minskade CO2-utsläpp. Även den olja som utvinns, som har hög andel bioinnehåll, kommer innebära reducerat koldioxidutsläpp. Detta är bara från en anläggning, vi har en ambitiös målsättning att etablera flera anläggningar runt om i världen.

Flertalet av de stora däcktillverkarna har det senaste året kommunicerat mycket högt uppsatta mål när det gäller ett ökat användande av återvunna material, inklusive kimrök. Även fordonsindustrin undersöker hur återvunnen kimrök kan bidra till minskad miljöpåverkan från fordonen.

– Inom fordons- och däckindustrin pågår en tydlig strävan efter att nå så nära noll som möjligt när det gäller negativ miljöpåverkan och i det arbetet spelar varje enskilt steg och varje enskild komponent en viktig roll. Återvunnen kimrök kommer att vara en av flera viktiga bitar i det arbetet, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

 

* Referensvärdet 2,4 kg CO2eq (koldioxidekvivalent) per kg fossil kimrök är taget via LCA databasen Thinkstep.

 

« Se alla nyheter