Enviros grundare föreläsare på Recyclingdagen

Vem passar bättre att berätta om Enviros patenterade teknik för återvinning av däck bättre än personen som uppfann den! Enviros grundare Bengt-Sture Ershag besökte årets upplaga av Recyclingdagen för att hålla ett föredrag om miljöföretagets unika återvinningsprocess för den samlade återvinningsbranschen.

– Min presentation handlade om hur vår process går till i praktiken och vårt arbete med att utvinna återvunnen råvara som håller så pass hög kvalitet att den kan användas av gummiindustrin i produktion, säger Bengt-Sture Ershag, grundare och utvecklingschef Scandinavian Enviro Systems.

Recyclingdagen arrangeras av tidningen Recycling & Miljöteknik. Årets evenemang fokuserade på utvecklingen av ny teknik och digitaliseringen inom återvinningsbranschen. Med under dagen var bland andra Vinnova, Volvo Group och Ragn-Sells.

– Det är värdefullt att komma till sådana här arrangemang för att öka kännedomen hos återvinningsbranschen, allmänheten och potentiella kunder om att det går att utvinna högkvalitativ råvara ur avfall på ett hållbart sätt.

« Se alla nyheter