Enviros COO säljer aktier för att teckna fullt i teckningsoptioner

Scandinavian Enviro Systems AB’s COO Olov Ershag har avyttrat 813 256 aktier i bolaget till kursen 0,49Kr. Enligt Olov avses likviden användas till att utnyttja hela hans innehav i bolagets teckningsoption SES TO2 med teckningsperiod 2019-09-02 till 2019-09-13. Utnyttjandet av teckningsoptioner tillför bolaget kapital, vilket är ett syfte med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43
thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11
urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700
alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg
info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

« Se alla nyheter