Enviros anläggning i Åsensbruk rekryterar fem nya operatörer – går upp till treskift

Nu genomför Enviro en rekryteringskampanj för att omgående anställa fem nya operatörer till återvinningsanläggningen i Åsensbruk. Det senaste året har ett antal investeringar gjorts för att öka anläggningens produktionskapacitet och möjliggöra ökad drifttid.

– Vi behöver producera mer återvunnen kimrök och möta den ökande efterfrågan från marknaden, därför inför vi treskift med start i juni 2019, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

På anläggningen arbetar i dag fem operatörer varav en ska gå vidare till andra uppgifter inom företaget. Med de fem nya operatörerna fördubblas nästan personalstyrkan.

– Ett första steg är att öka produktionskapaciteten rejält med intermittent treskiftsarbete, men vi planerar för att öka kapaciteten ytterligare framöver.

Läs mer och ansök här: https://www.envirosystems.se/sv/operator/

« Se alla nyheter