Enviro välkomnar Huong Nguyen som ny utvecklingsingenjör

Enviros nya utvecklingsingenjör Huong Nguyen har doktorerat i Energi och miljö och har erfarenhet av industriell forskning och utveckling. Huongs arbetsuppgifter är bland annat att bidra till utvecklingen av nya anläggningar och ta fram fler sätt att använda den återvunna oljan från Enviros process.

– Jag vill hjälpa till att skapa en grönare framtid och ett mer hållbart samhälle. Enviro har en intressant position på marknaden och jag ser fram emot att arbeta med grön affärsutveckling. Min bakgrund kan förhoppningsvis vara till stor hjälp, säger Huong Nguyen, ny utvecklingsingenjör på Enviro.

Huong Nguyen har erfarenhet av termokemiska omvandlingsprocesser av biomassa och experimentella forsknings- och utvecklingsprojekt. Hennes bakgrund är från den petrokemiska industrin där hon arbetat med förgasning av biomassa.

– På Enviro vill jag fortsätta utveckla användningsområdena av de återvunna materialen. Jag kommer också vara delaktig i att designa nya återvinningsanläggningar. Min roll är bred, med många olika arbetsuppgifter, vilket är en bidragande orsak till att jobbet intresserade mig så mycket.

Huong Nguyen börjar 14 september och kommer utgå från Enviros kontor i Göteborg, med regelbundna resor till anläggningen i Åsensbruk.

 

Utbildning och tidigare erfarenhet

Huong Nguyen har en doktorsexamen i Energi och miljö, specialiserad inom energiomvandling, från Chalmers tekniska högskola. Hon har arbetat med bland annat termokemikal omvandling för att undersöka potentialen i att använda plastavfall som substitut mot fossila bränslen, och att använda petrokemiska processer för att utveckla processer för ångförgasning. Huong kommer från Meva Energy där hon som utvecklingsingenjör hade ansvar för forsknings- och utvecklingsprojekt på Mevas industriella anläggning i Piteå, och deltog i den tekniska designen av anläggningsprocesserna.

« Se alla nyheter