Enviro tecknar MoU med kanadensiskt bolag i energibranschen

Thomas Sörensson och  Anastassia Manuilova.

Scandinavian Enviro Systems AB (publ) (”Enviro”) har nu signerat ett MoU med ArticCan Energy Service Inc, ett energiservicebolag från Kanada.

Enviro har undertecknat ett MoU (Memorandum of Understanding) med ArticCan Energy Services Inc som ett första steg i att upprätta en ny återvinningsanläggning i Kanada. Avtalet gäller i 18 månader och avser en anläggning för återvinning av 30 000 ton däck per/år.

ArticCan har varit verksamt i över 10 år. De tillhandahåller tjänster till olje- och gasindustrin och har utökat sin verksamhet till att omfatta energieffektiva, miljö- och hållbarhetstjänster.

– Kanada är en marknad som är mycket intressant för oss. Flera ledande däckproducenter är etablerade i regionen och det finns god etablering av annan gummiindustri också, säger Thomas Sörensson, CEO på Enviro.

– Undertecknandet av ett MoU med Enviro representerar en viktig milstolpe i vår strategiska vision att hitta en hållbar lösning som möjliggör återvinning av värdefulla material från uttjänta däck, säger Dr. Anastassia Manuilova, VP, Energy and Environment of ArticCan.

Scandinavian Enviro Systems AB Regnbågsgatan 8C 417 55 Göteborg info@envirosystems.se www.envirosystems.se Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2018 kl. 15.10 CET.

« Se alla nyheter