Enviro talar på Innovative Truck and Bus Tire Development Forum 5 oktober

Enviro har bjudits in för att tala på Innovative Truck and Bus Tire Development Forum, en branschledande konferens inom segmentet TBR (Truck and Bus Radial) som fokuserar på utveckling och innovation. Försäljningschefen Fredrik Olofsson kommer bland annat berätta hur Enviros teknik och rCB går i linje med den hållbara utvecklingen i branschen.

– Jag kommer även presentera det projekt vi deltar i tillsammans med bland andra Volvo Trucks där en målsättning är att utveckla en regummeringskompound innehållande rCB där Volvo trucks sedan ska genomföra labb- och fältstudier av dess prestanda, säger Fredrik Olofsson, försäljningschef Enviro.

Konferensen arrangeras i Amsterdam 4-5 oktober och samlar forskare och aktörer från samtliga branscher med intresse i utvecklingen inom TBR, såsom däckproducenter och fordonstillverkare.

– Enviro har redan en position inom TBR-branschen då vi tar hand om uttjänta TBR-däck i vår återvinningsprocess. Nästa steg är att börja använda rCB vid nyproduktion av TBR-däck, vi ser också möjlighet att ihop med aktörer inom TBR utveckla fraktioner av rCB som passar segmentets applikationer.

Det händer idag mycket inom TBR-segmentet, inte minst med ny EU-lagstiftning med fokus på hållbarhet inom hela tillverkningskedjan.

– Däckbranschen i allmänhet, och TBR-industrin i synnerhet, står inför utmaningar när det kommer till hållbart resursutnyttjande. Där kan Enviros pyrolysteknologi spela en viktig roll, säger Fredrik Olofsson.

Läs mer om Innovative Truck and Bus Tire Development Forum

« Se alla nyheter