Enviro sponsor till konferensen Carbon Black World 24–26 september

Enviro är både sponsor och deltagare till den internationella konferensen Carbon Black World som hålls i Düsseldorf 24–26 september 2018. Konferensen samlar de största internationella producenterna av jungfrulig kimrök och många av de större kimrökskunderna i världen.

– Kimröksbranschens intresse för återvunnet material har ökat markant de senaste åren. Vi har flera möten inbokade under konferensen och ambitionen är att knyta kontakter med hela kimröksbranschen och potentiella slutkunder, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Enviros Fredrik Olofsson med EnviroCB

Årets Carbon Black World är det första Enviro medverkar på, både som deltagare och sponsor. Sponsorskapet innebär att synas tillsammans med globala aktörer på kimröksmarknaden som är etablerade sedan decennier.

– Miljöutvecklingen, tillgång på material och ny lagstiftning är några anledningar till att allt fler får upp ögonen för Enviros teknologi och återvunna material, EnviroCB. Branschen är redo och i behov av ett paradigmskifte och där har Enviro en naturlig plats.

– Dessutom är det viktigt för oss att följa utvecklingen för jungfruligt material och vad som sker framöver vad gäller utmaningar och möjligheter.

Läs mer om Carbon Black World

« Se alla nyheter