Enviro samarbetar med Energimyndigheten för att ta gröna och hållbara innovationer till indiska marknaden

Nu deltar Enviro i India Sweden Innovations Accelerator (ISIA) som ett steg i en långsiktig satsning på den indiska marknaden. ISIA är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Business Sweden och Confederation of Indian Industries och vänder sig till utvalda svenska företag med nya teknologier och lösningar inom förnybar energi som är mogna att lanseras internationellt.

– Syftet är att öka utbytet av teknisk utveckling inom förnybar energi och resurser över landsgränserna och en del i ett långsiktigt, strategiskt arbete för att etablera vår teknologi i Indien, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

ISIA startade 2013 och har sedan dess resulterat i ett flertal samarbeten för svenska innovationsbolag. Ett exempel är företaget Spowdi, vars soldrivna vattenpumpar installeras lokalt i Bangalore. Företag som väljs ut till programmet har, precis som Enviro, skalbara innovationer med möjlighet att expandera på en internationell marknad och som är relevanta för indiska förhållanden.

– Problematiken med uttjänta däck är global, de däck som återvinns i Indien blir främst till energi genom enklare och mer tveksamma teknologier vad gäller arbetsmiljö, säkerhet och utsläpp. Landet är alltså i stort behov av hållbara lösningar för uttjänta däck samtidigt som det också är en av världens största däck-, gummi och kimröksmarknader. Projektet med ISIA är ett bra steg framåt och en möjlighet för oss att på sikt etableras på den indiska marknaden. Dialoger och tester pågår redan med flera av landets största däcktillverkare.

Enviro och de andra antagna företagen kommer till att börja med göra tre resor till Indien för att träffa indiska företag, intressenter och potentiella samarbetspartners. Den första delegationen reser till Indien 6–14 november 2019.

– I slutet av förra året invigde vi ett utställningsrum i New Delhi där de deltagande företagen kan träffa indiska intressenter och med hjälp av AR-teknik, Augmented reality, och interaktiva stationer visa hur deras energilösningar kan användas i det indiska samhället, säger Ludvig Lindström, programansvarig på Energimyndigheten.

– Vi ser detta som första steget i ett långsiktigt samarbete med Energimyndigheten och andra relevanta kontakter för att etablera vår teknologi på den indiska marknaden när tidpunkten är rätt, säger Thomas Sörensson

Hållbar teknologi från Enviro

Enviro har utvecklat en ledande teknologi för framställning av olja, stål, gas och kimröksmaterial genom återvinning av uttjänta fordonsdäck. Genom att använda dessa återvunna material i produktion eller energiförsörjning minskar både utsläppen av koldioxid och användningen av ändliga resurser såsom olja och stål. Det kimröksmaterial Enviros teknologi återvinner har ca 80 procent lägre CO2-påverkan än jungfruligt tillverkad kimrök från fossila resurser.

–  En standardanläggning med vår teknologi, som tar hand om 30 000 ton däck per år, producerar årligen cirka 14 000 ton olja som innehåller cirka 40 procent biomaterial från naturgummi, alltså återvunnen och betydligt grönare energi än den fossila motsvarigheten. Processen drivs energieffektivt på i huvudsak återvunnen energi och med högsta möjliga miljöstandard, säger Thomas Sörensson, vd Enviro.

Läs mer om ISIA

För mer information, vänligen kontakta: 
Thomas Sörensson, VD Enviro, +46 (0)735-10 53 43,
thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11,
urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, Styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700,
alf@blomqvistunlimited.com

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Scandinavian Enviro Systems AB 
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg
info@envirosystems.se 
www.envirosystems.se

« Se alla nyheter