Enviro presenterar på Circular Materials Conference

Scandinavian Enviro Systems deltar på den tredje upplagan av Circular Materials Conference som äger rum på Chalmers konferenscenter i Göteborg 11-12 maj. Elisabeth Gustafsson, CTO på Enviro, kommer presentera företagets patenterade teknik för återvinning av uttjänta däck.

–  Mitt föredrag kommer fokusera på hur vår teknik för utvinning av återvunnen kimrök möjliggör en cirkulär ekonomi inom däck- och gummiindustrin, säger Elisabeth Gustafsson.

Konferensen anordnas av Competence Centre of Recycling vid Chalmers Tekniska Högskola och Nordic Publishing i samarbete med aktörer från bas-, kemi- och återvinningsindustrin. Syftet är att etablera ett forum där verksamma aktörer inom cirkulär ekonomi kan utbyta erfarenheter och diskutera möjliga lösningar för ökad hållbarhet och tillväxt.

– Den här typen av forum är viktiga, både för att utbyta kunskap och erfarenheter med andra aktörer på marknaden och för att fortsätta utveckla svensk miljöteknik, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

« Se alla nyheter