Enviro på Circular Materials Conference 2016

Scandinavian Enviro Systems deltar 11-12 maj på den internationella konferensen Circular Materials Conference som äger rum på Chalmers konferenscenter i Göteborg. Enviros tillträdande vd Thomas Sörensson kommer under konferensen tala om företagets patenterade teknik för återvinning av uttjänta däck.

–  Mitt föredrag kommer fokusera på hur vår teknik för utvinning av återvunnen kimrök skapar en cirkulär och hållbar ekonomi inom däck- och gummiindustrin, säger Thomas Sörensson, tillträdande vd för Scandinavian Enviro Systems.

Konferensen anordnas av Competence Centre of Recycling vid Chalmers Tekniska Högskola och Nordic Publishing i samarbete med aktörer från bas-, kemi- och återvinningsindustrin. Syftet med konferensen är att etablera ett forum där företag och aktörer som är verksamma inom cirkulär ekonomi kan utbyta erfarenheter och diskutera möjliga lösningar för ökad hållbarhet och tillväxt.

–  Circular Materials Conference är en viktig mötesplats där vi kan dela med oss av våra erfarenheter och även ta del av lösningar från andra aktörer och marknader. Det betyder mycket för den fortsatta utvecklingen mot mer hållbara industrier på ett globalt plan, säger Thomas Sörensson.

« Se alla nyheter